messageImage 1672739368391


ลูกศรรายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ลูกศร1โปรแกรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี


ผลการแข่งขันกีฬาประจำวัน

arrow1ผลการแข่งขันประจำวันที่ 4 มกราคม 2566
arrow1ผลการแข่งขันประจำวันที่ 5 มกราคม 2566
arrow1ผลการแข่งขันประจำวันที่ 6 มกราคม 2566
arrow1
ผลการแข่งขันประจำวันที่ 9 มกราคม 2566
arrow1
ผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 มกราคม 2566
arrow1
ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มกราคม 2566
arrow1ผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มกราคม 2566
arrow1ผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มกราคม 2566
arrow1ผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มกราคม 2566
arrow1ผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มกราคม 2566


icon newผลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด แบ่งตามชนิดกีฬา 


ผลการแข่งขันกีฬา ประจำวันที่ 19 มกราคม 2566 

arrow1กีฬาบาสเกตบอล
      คู่ที่           ประเภท/สาย                       เวลา                                คู่แข่ง             ผลการแข่งขัน
         13 ฺรองชนะเลิศ (ชาย)           12.00 น. สีเหลือง     Vs สีน้ำเงิน                   28 : 17 
         14 รองชนะเลิศ (ชาย)           17.00 น. สีฟ้า     Vs สีแดง                   49 : 28        

 

arrow1กีฬาวอลเล่ย์บอล
      คู่ที่             ประเภท/สาย               เวลา                    คู่แข่ง                 ผลการแข่งขัน
         15 รองชนะเลิศ (หญิง)           12.00 น. สีส้ม     Vs สีน้ำเงิน                         :              
         16 รองชนะเลิศ (หญิง)           17.00 น. สีฟ้า     Vs สีแดง                         :               

 

arrow1กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว
      คู่ที่           ประเภท/สาย                       เวลา                                  คู่แข่ง              ผลการแข่งขัน
         13 หญิงเดี่ยว มือ 1 รอบ 2           12.00 น./1 สีเขียว 1     Vs สีฟ้า 1                   2 : 0   
         14 หญิงเดี่ยว มือ 1 รอบ 2           17.00 น./1 สีน้ำเงิน 1     Vs สีแดง 1                   0 : 2  
         15 หญิงเดี่ยว มือ 1 รอบ 2           12.00 น./2 สีน้ำเงิน 2     Vs สีส้ม 2                   2 : 0 
         16 หญิงเดี่ยว มือ 1 รอบ 2           17.00 น./2 สีเขียว 2     Vs สีแดง 2                   1 : 2 

 

arrow1กีฬาแบดมินตัน ประเภทคู่ชาย-หญิง
      คู่ที่             ประเภท/สาย               เวลา                       คู่แข่ง                 ผลการแข่งขัน
         11 หญิงคู่ A           17.30 น./1 สีเขียว     Vs สีเหลือง                       0 : 2              
         12 หญิงคู่ B           17.30 น./2 สีส้ม     Vs สีฟ้า                       2 : 0              

  

arrow1กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ชาย-หญิง
      คู่ที่           ประเภท/สาย                       เวลา                                คู่แข่ง             ผลการแข่งขัน
         9 ชายคู่ A/1           12.00 น. สีน้ำเงิน     Vs สีแดง                     :   
         10 ชายคู่ B/2           12.00 น. สีฟ้า     Vs สีเหลือง                     :  
         11 หญิงคู่ A/1           12.30 น. สีส้ม     Vs สีเหลือง                     : 
         12 หญิงคู่ B/2           12.30 น. สีเขียว     Vs สีฟ้า                     : 

ตารางการแข่งขันกีฬา ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566 

arrow1กีฬาเซปักตะกร้อ
      คู่ที่           ประเภท/สาย                       เวลา                                คู่แข่ง             ผลการแข่งขัน
         17 ฺรอบสอง (ชาย)           12.00 น. สีเขียว 1     Vs สีน้ำเงิน 1                    : 
         18 รอบสอง (ชาย)           17.00 น. สีฟ้า 1     Vs สีแดง 1                    :        

ตารางการแข่งขันกีฬา ประจำวันที่ 23 มกราคม 2566 

arrow1กีฬาเซปักตะกร้อ
      คู่ที่           ประเภท/สาย                       เวลา                                คู่แข่ง             ผลการแข่งขัน
         19 ฺรอบสอง (ชาย)           12.00 น. ที่ 1 สาย C     Vs ที่ 2 สาย D                    : 
         20 รอบสอง (ชาย)           17.00 น. ที่ 1 สาย D     Vs ที่ 2 สาย C                    :        

 

arrow1กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ชาย-หญิง
      คู่ที่           ประเภท/สาย                       เวลา                                คู่แข่ง             ผลการแข่งขัน
         13 รองชนะเลิศ ชายคู่/1           12.00 น. ที่ 1 สาย A     Vs ที่ 2 สาย B                     :   
         14 รองชนะเลิศ ชายคู่/2           12.00 น. ที่ 1 สาย B     Vs ที่ 2 สาย A                     :  
         15 รองชนะเลิศ หญิงคู่/1           12.30 น. ที่ 1 สาย A     Vs ที่ 2 สาย B                     : 
         16 รองชนะเลิศ หญิงคู่/2           12.30 น. ที่ 1 สาย B     Vs ที่ 2 สาย A                     : 

ประมวลภาพกิจกรรม

DSC 0335 DSC 0358 DSC 0387
DSC 0353  DSC 0393  DSC 0396 
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นำโดยนายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี SRTC GAME 2022 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาภายในวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬาของนักเรียนนักศึกษา และเป็นการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต รักการออกกำลังกาย และที่สำคัญเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด​   


messageImage 1672822255434