เขียนโดย Super User

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2564
12

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
64สรุปยอดนักเรียน ปวชJPG

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

64สรุปยอดนักเรียน ปวสJPG


ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี)

64สรุปยอดนักเรียน ป.ตรี


ที่มาของข้อมูล : งานทะเบียนและงานศูนย์ประสานงานปริญญาตรี