เขียนโดย Super User

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565
12

65สรุปยอดนักเรียน ปวชjpg
65สรุปยอดนักเรียน ปวสjpg
65สรุปยอดนักเรียน ป.ตรี


ที่มาของข้อมูล : งานทะเบียนและงานศูนย์ประสานงานปริญญาตรี
                           ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565