เขียนโดย Super User

ข้อมูลตลาดแรงงาน อินโฟ 1 66


ดาวน์โหลดข้อมูล
ไอคอน ดาวโหลด2 รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2566


 ที่มา : สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี