messageImage 1689072685236 บีบ

arrow1สรุปผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระดับ ปวช.  
1 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ผลงาน "การพัฒนาผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปเส้นโปรตีนไข่ขาวเค้มรสคางกุ้งผักรวม" วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน "ผลของน้ำยางพาราและโซเดียมซิลิเกตที่มีผลต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ผ้าทอใยสับปะรดพิมพ์ลายพฤษชาติ" วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนอบแห้งโดยการเสริมโปรตีนไข่ผำ" วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย
ระดับ ปวส.    
1 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ผลงาน "การศึกษาสมบัติของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากแก้วและเซรามิก"  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน "การพัฒนาสูตรวาฟเฟิลเพื่อสุขภาพจากแป้งซังขนุน" วิทยาลัยการอาชีพไชยา
3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน "การศึกษาผลิตภัณฑ์ผัดไทยไชยาแผ่นกรอบที่มีส่วนผสมของกากมะพร้าว และเสริมเทคนิคโฟมแมทในการทำผงผัดไทยไชยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

 

♦ เผยแพร่ผลงาน
ลูกศร บทคัดย่อ ผลของน้ำยางพาราและโซเดียมซิลิเกตที่มีต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ผ้าทอใยสับปะรดพิมพ์ลายพฤกษชาติ
ลูกศร1 การศึกษาสมบัติของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากแก้วและเซรามิก
หมวด: