67 03 11 03

 วันที่ 10 มิถุนายน 2567

    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการสำนักงานอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ร่วมประเมินภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม