66 11 14 02 02   

 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566     

        นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสราวุธ สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม