66 11 06 01 หน้าแถว

 

 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 

        วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรฯ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ และดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนนักศึกษา บริเวณประตูทางเข้าของวิทยาลัยฯ ตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้มี

  • นายกิจจา แก่นศิริ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า พบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา พร้อมแนะนำ นายสัจจะ วิชัยดิษฐ ครูพิเศษสอนคนใหม่ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
  • นายยศมนู นามไพร หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา แจ้งข่าวสารกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับสถานศึกษา ที่ทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ ณ โดมอเนกประสงค์ อาคารรินทอง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม