66 11 06 02 อบรม ป.ตรี

 

 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 

       

 นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสราวุธ สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายกิจจา แก่นศิริ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า กล่าวรายงานโครงการฯ
 ทั้งนี้มี คณะครู และนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ แผนกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มพูนความรู้ในระดับปริญญาตรี โดยวิทยากร ประกอบด้วย Mr.Mohamad Alkazaz จัดโดยแผนกวิชาช่างไฟฟ้า เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้านภาษา ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ และนำไปใช้ในการทำงานต่อไปได้อนาคต ณ ห้องประชุมแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีนายกิจจา แก่นศิริ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า พบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา พร้อมแนะนำ นายสัจจะ วิชัยดิษฐ ครูพิเศษสอนคนใหม่ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม