67 03 11 03

 วันที่ 7 มิถุนายน 2567

    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์ เพชรน้อย หัวหน้างานสวัสดิการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย "30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว" โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ ๑ (ตาปี) และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี บริการให้กับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
    เพื่อให้การไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องง่ายสำหรับประชาชนทุกคน โดยยกระดับการบริการทางการแพทย์ สู่ระบบสุขภาพดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ และ สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาสุขภาพได้ทันที จองคิวนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าไม่ต้องรอคิวนาน และดูแลความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐานในระดับสากล กิจกรรมพิสูจน์และยืนยันตัวตนผู้รับบริการ (Health ID) ระหว่างวันที่ 6 -7 มิถุนายน 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ อาคารเรียน 6 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม