66 12 14 01 01     
        
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม  2566 

    นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนฤมล แย้มศรี รองผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานการศึกษามณทลหูเป่ยและวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาและการรถไฟอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมเจรจาความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกัน และลงนามความร่วมมือ (MOU) ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม