399735141 2657724767738125 7738078416436794382 n

 

 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.

          นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2566 เรื่อง เตรียมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ,พิธีเปิดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ,การจัดตั้งจุดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมในครั้งนี้ และร่วมแสดงความยินดีกับนายจักรี เชิดชู ในโอกาสดำรงตำแหน่ง " รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี " ณ ห้องประชุมดอนนก อาคารวิทยบริการและห้องสมุด ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
     
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม