[งานพัสดุ] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตและระบบควบคุมขนส่งรถไฟฟ้าอัตโนมัติ 6 สถานี