67 03 11 03

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสัญญา ชูช่วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธี และกล่าวให้โอวาท การประชุมรับนักศึกษากลุ่มไทย-จีน กลับสถานศึกษาและสัมมนากรณีศึกษาต่างประเทศ ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีนางสุภาภรณ์ ราชจินดา หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ณ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม