67 03 11 03

 

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

    วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติจากนายวิชิต วิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในพิธีเปิด มอบเกียรติบัตร มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมประกวด และเป็นประธานในพิธีปิด การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมีนายสัญญา ชูช่วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินการและวัตถุประสงค์ของโครงการ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และผู้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สำนักงานอาชีวศึกษาศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม