66 11 13 02 01

 

ขอแสดงความยินดี       

          นางสาวจณิสตา เลขพงศ์ นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ผ่านเข้ารอบคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้านักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับภาคใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนสอนขับรถศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี Honda Safety Riding Center)