66 11 13 0166 11 13 02

 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566       

        นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง
  • กรอบนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • แนวทาง สานงานต่อ ก่อเริ่มงานใหม่ ด้วยหัวใจเดียวกัน "OVEC ONE TEAM"
  • การเตรียมพร้อมรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.2567
  • กำหนดการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2566
  • การจัดงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2567 
        ณ ห้องประชุมดอนนก วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม