66 11 09 02 03

 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566       

        นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖) โดย นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนโยบาย ”การพัฒนาอาชีวศึกษา” และ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ นายวิทวัต ปัญจมะวัต นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บรรยายพิเศษ โดยมีคณะผู้บริหารของหน่วยงานส่วนกลาง ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม