66 11 07 03 0166 11 07 03 0266 11 07 03 03

 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566

          วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีจัดสถานที่่ “การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับภาคครั้งที่4 ประจำปีการศึกษา 2566” เขตภาคใต้ 8 - 9 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนสอนขับรถศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี(Honda Safety Riding Center)
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม