400449419 2658354517675150 6232336573870348131 n400424817 2658354987675103 3975718341115879779 n399719716 2658354931008442 9010108132980053081 n

 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566

          วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนนักศึกษา ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และแผนกวิชาโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
     
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม