398335933 2654045078106094 2602467123832893259 n

 

วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566

          วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี โดย นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ พร้อมด้วยทีมงานดำเนินการติดตั้ง และทดสอบเพื่อส่งมอบนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันไทย-เยอรมัน ได้แก่ “เครื่องบดวัสดุทางทะเล” และ “เครื่องล้างขมิ้นชัน” มอบให้แก่

1) วิสาหกิจชุมชนบ้านเปลือกหอยแหลมทราย ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

2) วิสาหกิจชุมชนขมิ้นชันศาลาไทยและเกษตรแปรรูป ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านทุ่งตาหนอน ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม