67 03 11 03

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายสราวุธ สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าตรวจความก้าวหน้า การปรับปรุงห้องน้ำชาย และห้องสมุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม