หมวด:
สาขางาน   หลักสูตร    ปวช.1   ปวช.2   ปวช.3   ตกค้าง      รวม    
1. ช่างยนต์   ปกติ  158 139 171 28  496
 DVE  39 37 27 18 121
2. ยานยนต์ไฟฟ้า  ปกติ  31 0  0  0  31
3. ช่างกลโรงงาน  ปกติ  121  92  89  26  328
4. แม่พิมพ์โลหะ   ปกติ 0 0  9  11  20
4. ช่างเชื่อมโลหะ  ปกติ 41 18 25 13 97
5.ช่างไฟฟ้ากำลัง   ปกติ 160 133 156 18 467
 DVE  26 11 14 6 57
6. ช่างอิเลิกทรอนิกส์  ปกติ  71 56 32 8 167
7. ช่างก่อสร้าง  ปกติ 123 93 88 21 325
8. สถาปัตยกรรม  ปกติ  59 37 46 14 156
9. อุตสาหกรรมยาง  ปกติ   14 14 11 1 40
10. เมคคาทรอนิกส์  ปกติ 41 29 22 0 92
11. เทคโนโลยีสารสนเทศ  ปกติ 81 71 53 1 206
12. โลจิสติกส์  ปกติ 24 20 18 4 66
รวม 989 750 761 169 2,669

 

หมวด:

messageImage 1672739368391


ลูกศรรายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ลูกศร1โปรแกรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี


ผลการแข่งขันกีฬาประจำวัน

arrow1ผลการแข่งขันประจำวันที่ 4 มกราคม 2566
arrow1ผลการแข่งขันประจำวันที่ 5 มกราคม 2566
arrow1ผลการแข่งขันประจำวันที่ 6 มกราคม 2566
arrow1
ผลการแข่งขันประจำวันที่ 9 มกราคม 2566
arrow1
ผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 มกราคม 2566
arrow1
ผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มกราคม 2566


ตารางการแข่งขันกีฬา ประจำวันที่ 12 มกราคม 2566 

arrow1กีฬาวอลเลย์บอล
      คู่ที่           ประเภท/สาย                       เวลา                             คู่แข่ง              ผลการแข่งขัน
         10 ฺชาย B           12.00 น. สีเขียว         Vs สีส้ม                                0 : 2                    
         11 หญิง A           17.00 น. สีส้ม     Vs สีแดง                      2 : 0                     
         12 หญิง B           18.00 น. สีฟ้า     Vs สีน้ำเงิน                      2 : 0  

 

arrow1กีฬาเซปักตะกร้อ
      คู่ที่             ประเภท/สาย               เวลา                            คู่แข่ง           ผลการแข่งขัน
         11 ชาย A           12.00 น. สีเขียว 1     Vs สีเหลือง 1                 2 : 0  
         12 ชาย B           17.00 น. สีฟ้า 1     Vs สีส้ม 1                 2 : 0 
         13 ชาย C           17.30 น./2 สีเหลือง 2     Vs สีแดง 2                 2 : 0 

 

arrow1กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว
      คู่ที่           ประเภท/สาย                       เวลา                             คู่แข่ง              ผลการแข่งขัน
         17 ฺรองชนะเลิศ           12.00 น./1 สีน้ำเงิน 1       Vs สีแดง 2                          0 : 2                  
         18 รองชนะเลิศ           12.00 น./1 สีเหลือง 1     Vs สีเขียว 1                      0 : 2                    

 

arrow1กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว
      คู่ที่           ประเภท/สาย                       เวลา                             คู่แข่ง              ผลการแข่งขัน
         17 ฺรองชนะเลิศ           12.30 น./2 สีแดง 1        Vs สีเขียว 1                           2 : 0
         18 รองชนะเลิศ           12.30 น./2 สีส้ม 1     Vs สีแดง 2                     2 : 1                   

ตารางการแข่งขันกีฬา ประจำวันที่ 13 มกราคม 2566 

arrow1กีฬาบาสเกตบอล
      คู่ที่           ประเภท/สาย                       เวลา                             คู่แข่ง              ผลการแข่งขัน
         8 ฺชาย สาย B           12.00 น. สีฟ้า         Vs สีเขียว                              
         9 หญิง (พบกันหมด)           17.00 น. สีส้ม     Vs สีแดง                     

 

arrow1กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว
      คู่ที่             ประเภท/สาย               เวลา                            คู่แข่ง           ผลการแข่งขัน
         9 หญิงเดี่ยว มือ 1 (บน)           12.00 น./1 สีส้ม 1     Vs สีเขียว 1  
         10 หญิงเดี่ยว มือ 1 (บน)           17.00 น./1 สีฟ้า 1     Vs สีเหลือง 1  
         11 หญิงเดี่ยว มือ 2 (ล่าง)           12.00 น./2 สีน้ำเงิน 2     Vs สีแดง 2  
         12 หญิงเดี่ยว มือ 2 (ล่าง)           17.00 น./2 สีส้ม 2     Vs สีเขียว 2  

 

arrow1กีฬาแบดมินตัน ประเภทคู่ชาย - หญิง
      คู่ที่           ประเภท/สาย                       เวลา                             คู่แข่ง              ผลการแข่งขัน
         7 ฺหญิงคู่ B           17.30 น./1 สีฟ้า        Vs สีน้ำเงิน                          
         8 หญิงคู่ A           17.30 น./2 สีเหลือง     Vs สีแดง                     

 

arrow1กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ชาย - หญิง
      คู่ที่           ประเภท/สาย                       เวลา                             คู่แข่ง              ผลการแข่งขัน
         1 ฺชายคู่ A/1           12.00 น. สีส้ม      Vs สีน้ำเงิน                            
         2 ชายคู่ B/2           12.00 น. สีเขียว     Vs สีฟ้า                     
         3 หญิงคู่ A/1           12.30 น. สีน้ำเงิน     Vs สีส้ม  
         4 หญิงคู่ B/2           12.30 น. สีแดง     Vs สีเขียว  

 


 ประมวลภาพกิจกรรม

DSC 0335 DSC 0358 DSC 0387
DSC 0353  DSC 0393  DSC 0396 
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นำโดยนายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี SRTC GAME 2022 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาภายในวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬาของนักเรียนนักศึกษา และเป็นการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต รักการออกกำลังกาย และที่สำคัญเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด​   


messageImage 1672822255434


 

หมวด:

 

ลำดับที่ ระดับชั้น จำนวน
1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 689 คน
2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ทวิภาคี) 122 คน
3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   81 คน
4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ทวิภาคี) 237 คน
5 ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิต (ป.ตรี) 125 คน
    1,254 คน
     
     
     

 

นโยบายคุกกี้
เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยวิทยาลัยเทคนิคสุราาฎร์ธานี ซึ่งมีการใช้คุกกี้เป็นเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานของท่าน เมื่อท่านได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่าน www.srtc.ac.th รวมถึงช่องทางอื่น ๆ เช่น mobile application mobile website หรือ ในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกรวมกันว่า (“เว็บไซต์”) เราได้จัดทำนโยบายคุกกี้ ("นโยบาย") ฉบับนี้ เพื่อทำการแจ้งให้ท่านทราบว่าเราได้มีการประมวลผลคุกกี้อย่างไร

โดยคุกกี้ถูกแบ่งย่อยออกเป็นหลายประเภท ดังนี้

Session cookies เป็นหน่วยความจำชั่วคราว ซึ่งจะบันทึกความเคลื่อนไหวที่เกิดบนหน้าเว็บไซต์
First-Party Cookies เป็นคุกกี้ที่ทำหนน้าเหมือนหน่วยความจำระยะยาวของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าเมนูบนเว็บ, ธีม, ภาษาที่เลือก หรือ Bookmark เป็นต้น
Third-Party Cookies ทำหน้าที่แค่คอยติดตามความเคลื่อนไหว ดูพฤติกรรมการออนไลน์ และลักษณะการใช้จ่ายของเรา โดยมักนำมาใช้ในการทำการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายและยอดเพจวิว
Secure Cookies เป็นคุกกี้ที่ช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญของเราไม่ให้ถูกดักระหว่างที่มีการรับส่งข้อมูล
HTTP-Only Cookies มักจะทำงานร่วมกับ Sucure Cookies เพื่อป้องกันการถูกโจมตีด้วยวิธี Cross-site scripting
Flash Cookies เป็นคุกกี้ท่าที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้ได้ จึงมักถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด
Zombie Cookies เป็นคุกกี้ที่สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ (เมื่อ Back up)
Same-site Cookies เป็นคุกกี้แบบใหม่ ทำให้มีความปลอดภัยค่อนข้างมาก โดยจะมีการควบคุมการรับส่งคุกกี้ระหว่างเว็บไซต์ต่างๆ

เอชทีทีพีคุกกี้ (อังกฤษ: HTTP cookie) นิยมเรียกว่า เว็บคุกกี้ หรือ คุกกี้ หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์มายังเว็บเบราว์เซอร์ และถูกส่งกลับมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ทุกๆครั้งที่เว็บเบราว์เซอร์ร้องขอข้อมูล โดยปกติแล้วคุกกี้จะถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กๆไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถจดจำสถานะการใช้งานของเว็บเบราว์เซอร์ที่มีต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์
ตัวอย่างการใช้งานคุกกี้เช่น ใช้เพื่อจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้ เวลาที่ผู้ใช้เข้าเว็บครั้งล่าสุด ข้อมูลสินค้าที่ผู้ใช้เลือกไว้ ข้อมูลในคุกกี้เหล่านี้ ทำให้เว็บไซต์สามารถที่จะจดจำผู้ใช้ได้ แต่ไม่สามารถส่งคำสั่งมาประมวลผล หรือส่งไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านคุกกี้ได้ และมีเพียงเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างคุกกี้นั้นๆ เท่านั้นจึงจะสามารถอ่านค่าของคุกกี้ดังกล่าวได้