[งานพัสดุ] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 "ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออก วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี