ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

โทร  077-272168