67 03 11 03

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายสราวุธ สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าเยี่ยมชมการเรียนของนักเรียน นักศึกษาในวันเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และสำรวจอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอน ณ อาคาร 6 IT Information Technology

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม