147745
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
124
280
2104
141817
8639
8984
147745

IP คุณ: 54.198.55.167
เวลา : 2018-10-20 13:48:49
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้วยความยินดียิ่ง 

โควตา ศึกษาต่อ

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา         ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ให้นักเรียน/นักศึกษา     ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดและศึกษาข้อมูลระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล       เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ ทุกสาขางาน ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา                  ให้สมัครผ่านเว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

       ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

salary3

rms18


smis


moe
vec

2

v cop