เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

399953
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
182
599
5213
391065
3973
15444
399953

IP คุณ: 3.236.97.49
เวลา : 2020-07-04 15:47:09

qeen10

cross

ประชาสัมพันธ์2

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

๑. อบรมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒. อบรมเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๓. ประเมินแผนธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๔. ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- เผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- เผยแพร่ผลการดำเนินงานของธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

- ฐานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒


๑. อบรมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒. อบรมเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๓. ประเมินแผนธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๔. ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เผยแพร่ผลการดำเนินงานของธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ฐานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


๑. อบรมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒. อบรมเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓. ประเมินแผนธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๔. ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เผยแพร่ผลการดำเนินงานของธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ฐานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


คู่มือประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เข้ารับการบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

ฐานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ฐานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ จบปีการศึกษา ๒๕๕๘

ฐานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ จบปีการศึกษา ๒๕๕๙

ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


- เผยแพร่ผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

สรุปผลการพัฒนาผู้เรียน

รายงานอบรม

รายงานเขียนแผน

รายงานประเมินแผน

รายงานดูงาน

สรุปผลการดำเนินงานธุรกิจ

ภาพการดำเนินธุรกิจ

Suratthani Technical College   Site : www.srtc.ac.th
143 Donnok Road, Talad, MuangSurat Thani, 84000 Thailand
Telephone : +66-77-272-168  Email : info@srtc.ac.th
cross

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

cross

ระบบสารสนเทศ

st02

salary

rms18

smis

cross 

 

ห้องสมุดดิจิทัล

R-IDplan.net

cross

moe
vec

2

v cop