เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

399926
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
155
599
5186
391065
3946
15444
399926

IP คุณ: 3.236.97.49
เวลา : 2020-07-04 14:16:47

qeen10

cross

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์2

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


- ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2561

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

- ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ระดับประกาศนียบัตร และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2561

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

- บทสรุปผู้บริหาร


SAR วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

SAR ประจำปีการศึกษา 2561 Download

Suratthani Technical College   Site : www.srtc.ac.th
143 Donnok Road, Talad, MuangSurat Thani, 84000 Thailand
Telephone : +66-77-272-168  Email : info@srtc.ac.th
cross

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

cross

ระบบสารสนเทศ

st02

salary

rms18

smis

cross 

 

ห้องสมุดดิจิทัล

R-IDplan.net

cross

moe
vec

2

v cop