147750
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
129
280
2109
141817
8644
8984
147750

IP คุณ: 54.198.55.167
เวลา : 2018-10-20 13:49:12
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้วยความยินดียิ่ง 

งานบัญชี

4.นางรงทวา___มสวรรณ__หวหนางานบญช.jpg

นางรุ่งทิวา   มีสุวรรณ

หัวหน้างานการบัญชี

2.นางสรวรรณ__เรมสกรย.JPG                                                    

  นางสิริวรรณ   เริ่มสุกรีย์

   เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

          

นางสาวอลิสรา   วาณิชย์เจริญ

เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

 

                              

 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำปี ๒๕๖๑

- ประจำงวด ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

ประจำงวด ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

ประจำงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๑

ประจำงวด ๕ ประจำปี ๒๕๖๑

ประจำงวด ๖ ประจำปี ๒๕๖๑

ประจำงวด ๗ ประจำปี ๒๕๖๑

ประจำงวด ๘ ประจำปี ๒๕๖๑

ประจำงวด ๙ ประจำปี ๒๕๖๑

ประจำงวด ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๑

ประจำงวด ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑

ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองรายปี(งวด ๑-๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองกันยายน ๒๕๖๑

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

salary3

rms18


smis


moe
vec

2

v cop