เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

199586
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
6
242
2715
194879
5356
11263
199586

IP คุณ: 34.226.208.185
เวลา : 2019-02-17 00:47:46
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับ

ประชาสัมพันธ์

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับพิจารณาเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาและกิจกรรมทางวิชาการเทคนิคปริทัศน์ (๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่นักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๖ ก.พ. ๒๕๖๒)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเรื่องการจัดสรรโควตา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปกติ / ม. ๖ และระดับปริญญาตรี ( ทล.บ. ) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกปีการศึกษา ๒๕๖๒  (๑๔ ม. ค. ๒๕๖๒)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเรื่องประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อสถานการณ์พิเศษ (โควตา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษาพ. ศ. ๒๕๕๒ (๑๔ ม. ค. ๒๕๖๒)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทคอนกรีตพื้นอาคารรินทองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทคอนกรีตพื้นอาคารรินทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๓ ธ.ค. ๒๕๖๑)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ เทคอนกรีตพื้นอาคารรินทอง (๓ ธ.ค. ๒๕๖๑)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี               (๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑)

(ร่าง) ขอบเขตของงาน (ข้อกำหนดการอ้างอิง: TOR) การซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๑ ชุด (๑๓ พ. ย. พุธ ๖๖)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัด ซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (6 พ. ย. 2561 )


 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

salary3

rms18


smis


moe
vec

2

v cop 

02112561