เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

413596
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
182
252
883
410910
1134
16482
413596

IP คุณ: 34.200.218.187
เวลา : 2020-08-05 13:06:15

h joom02

arrow1 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา๒๕๖๓ (๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓) 

arrow1 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓) 


 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา๒๕๖๓ (๒ ก.ค. ๒๕๖๓) 

ขั้นตอนการลงทะเบียนของ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี (๑ ก.ค. ๒๕๖๓) 


 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา๒๕๖๓ (๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓) 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓) 


กำหนดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 


คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียน 

ตารางชั้นเรียนปรับพื้นฐาน ระหว่างวันที่  22 มิถุนายน - 29  มิถุนายน 2563 

รายชื่อนักศึกษาเข้าใหม่ เรียนปรับพื้นฐานวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓) 


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(๙ เม.ย. ๒๕๖๓) 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น (๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓) 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดระบบสาธิตการควบคุมการเดินรถ(๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓) 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานออกแบบพร้อมซอฟท์แวร์ (๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓) 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัย การพัฒนาการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี(๙ มิ.ย. ๒๕๖๓)

ผลของนาโนซิงค์ออกไซด์ และเทฟลอนที่มีต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์จากใยกล้วยย้อมสีด้วยใบสัก

การศึกษาสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาเพื่อใช้ในการผลิตฟิล์มชีวภาพ


Download รายละเอียดการดำเนินการสอนวิชาโครงการ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

Download กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)


Download แบบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

01072563

Suratthani Technical College   Site : www.srtc.ac.th
143 Donnok Road, Talad, MuangSurat Thani, 84000 Thailand
Telephone : +66-77-272-168  Email : info@srtc.ac.th
cross

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

cross

ระบบสารสนเทศ

st02

salary

rms18

smis

cross 

 

ห้องสมุดดิจิทัล

R-IDplan.net

cross

moe
vec

2

v cop