111316
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
22
523
1578
107126
12393
11021
111316

IP คุณ: 54.224.100.134
เวลา : 2018-04-20 02:38:23

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ที่ตั้ง 143 ถนนดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี www.srtc.ac.th : 

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

    สถิติข้อมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่   1/2559   ณ  วันที่   1 0 ตุลาคม 2559    
                สาขางาน           ห้อง จำนวน นศ.   รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
สาขางานยานยนต์ ปวช.1ชย.1 44 0
ปวช.1ชย.2 44 0
ปวช.1ชย.3 44 0
ปวช.1ชย.4 41 0 173
ปวช.1ชย.5(ทวิภาคี) 42 0
ปวช.1ชย.6(ทวิภาคี) 43 0 258
ปวช.2ชย.1 34 1
ปวช.2ชย.2 32 0
ปวช.2ชย.3 27 0
ปวช.2ชย4 36 0 130
ปวช.2ชย.5(ทวิภาคี) 33 0
ปวช.2ชย.6(ทวิภาคี) 26 0 189
ปวช.3ชย.1 26 0
ปวช.3ชย.2 27 0
ปวช.3ชย.3 32 0
ปวช.3ชย.4 (ทวิภาคี) 25 0 85
ปวช.3ชย.5(ทวิภาคี) 25 0 135
ปวช.3ชย.ตกค้าง ปกติ 30 0
ปวช.3ชย.ตกค้าง ทวิ 19 0 49
รวมปวช.ชย. 630 1 631
สาขางานเครื่องมือกลฯ ปวช.1ชก1 42 0
ปวช.1ชก2 43 0
ปวช.1ชก3 45 0 130
ปวช.2ชก1 31 0
ปวช.2ชก2 22 0 53
ปวช.3ชก1 23 0
ปวช.3ชก2 11 0 34
ปวช.3ชกตกค้าง ปกติ 15 0 15
รวมปวช.ชก. 232 0 232
                สาขางาน           ห้อง จำนวน นศ.   รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
สาขางานแม่พิมพ์ ปวช.1ชพ1 21 0 21
ปวช.2ชพ1 8 0 8
ปวช.3ชพ.1 10 0 10
ปวช.3ชพ.ตกค้าง 5 0 5
รวมปวช.ชพ. 44 0 44
สาขางานเชื่อมโลหะ ปวช.1ชช1 46 0 46
ปวช.2ชช.1 17 0 17
ปวช.3ชช1 13 0
ปวช.3ชช2 11 0 24
ปวช.3 ตกค้าง 10 0 10
รวม ปวช.ชช. 97 0 97
สาขางานไฟฟ้า ปวช.1ชฟ1 43 1
ปวช.1ชฟ2 40 3
ปวช.1ชฟ3 41 1
ปวช.1ชฟ.4 42 0 171
ปวช.1ชฟ5(ทวิภาคี) 25 0 196
ปวช.2ชฟ1 44 0
ปวช.2ชฟ2 35 0
ปวช.2ชฟ.3 24 0
ปวช.2ชฟ.4 23 0 126
ปวช.2ชฟ.5(ทวิภาคี) 11 0 137
ปวช.3ชฟ1 26 0
ปวช.3ชฟ2 21 0
ปวช.3ชฟ3 23 0
ปวช.3ชฟ4 23 0 93
ปวช.3ชฟ.5(ทวิภาคี) 9 0 102
ปวช.3ชฟตกค้าง ปกติ 21 0 21
ปวช.3ชฟตกค้าง ทวิ 1 0 1
รวม ปวช.ชฟ. 452 5 457
           
           
                สาขางาน           ห้อง จำนวน นศ.   รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
สาขางานอิเล็กฯ ปวช.1ชอ1 40 4
ปวช.1ชอ2 42 1
ปวช.1ชอ3 35 6 128
ปวช.2ชอ1 33 1
ปวช.2ชอ2 10 1
ปวช.2ชอ3 26 1
ปวช.2ชอ4 12 0 84
ปวช.3ชอ1 24 1
ปวช.3ชอ2 22 1
ปวช.3ชอ3 19 1
ปวช.3ชอ4 21 0 89
ปวช.3ชอ. ตกค้าง ปกติ 26 1 27
รวม ปวช.ชอ. 310 18 328
สาขางานก่อสร้าง ปวช.1ชส.1 38 4
ปวช.1ชส.2 42 0
ปวช.1ชส3 41 1 126
                                              ปวช.2ชส.1 35 1
ปวช.2ชส.2 26 0 62
ปวช.3ชส.1 29 0
ปวช.3ชส.2 23 0 52
ปวช.3ชส.ตกค้าง ปกติ 22 0 22
รวม ปวช.ชส. 256 6 262
สาขางานสถาปัตยฯ ปวช.1ชถ.1 24 15
ปวช.1ชถ.2 26 11 76
ปวช.2ชถ.1 18 11
ปวช.2ชถ.2 13 3 45
ปวช.3ชถ.1 13 8
ปวช.3ชถ.2 14 9 44
ปวช.๓ชถ.ตกค้าง 5 7 12
รวม ปวช.ชถ. 113 64 177
           
           
           
           
                สาขางาน           ห้อง จำนวน นศ.   รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
สาขางานผลิตภัณฑ์ยาง ปวช.1อย1 11 2 13
ปวช.2อย1 9 1 10
ปวช.3อย1 13 4 17
ปวช.3ผย.ตกค้าง 4 1 5
รวม ปวช.ผย. 37 8 45
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.1ทส1 24 16 40
ปวช.2ทส.1 29 13
ปวช.2ทส.2 0 0 42
ปวช.3ทส.1 21 3
ปวช.3ทส2 15 3 42
ปวช.3ทส.ตกค้าง 6 1 7
รวมปวช.ทส. 95 36 131
รวมปวช. ทั้งหมด 2266 138 2404
ปวส.สาขางานเทคนิคยานยนต์ ปวส.1ชย.1 40 0
ปวส.1ชย2 41 0 81
ปวส.1ชย.3(ทวิภาคี) 42 0
ปวส.1ชย4(ทวิภาคี)T-TEP 20 0 143
ปวส.2ชย.1 40 0
ปวส.2ชย.2 22 0 62
ปวส.2ชย.3(ทวิภาคี) 31 0
ปวส.2ชย.4(ทวิภาคี) 7 0 100
ปวส.2ชย.ตกค้าง ปกติ 16 0 16
ปวส.2ชย.ตกค้าง  ทวิ 5 0 5
รวมปวส. ชย. 264 0 264
สาขางานเทคนิคการผลิต ปวส.1ทผ1 19 0 19
ปวส.2ทผ1 19 0 19
ปวส.2ทผ2ตกค้าง ปกติ 5 0 5
รวม ปวส.ทผ. 43 0 43
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ ปวส.1ชพ1 14 0 14
รวม ปวส.1ชพ. 14 0 14
                สาขางาน           ห้อง จำนวน นศ.   รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
สาขางานเทคนิคการเชื่อมฯ ปวส.1ทล1 11 0 11
ปวส.2ทล1 19 0 19
ปวส.2ทล1 ตกค้าง 4 0 4
รวม ปวส.ทล.ปกติ 34 0 34
สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวส.1ชฟ1ไฟฟ้ากำลัง 42 0
ปวส.1ชฟ.2ไฟฟ้าควบคุม 18 0
ปวส.1ชฟ3ไฟฟ้ากำลัง ทวิ 25 2 87
ปวส.2ชฟ1 ติดตั้ง 29 2
ปวส.2ชฟ.2เครื่องกล 17 0
ปวส.2ชฟ3 ติดตั้ง(ทวิภาคี) 18 0 66
ปวส2 ชฟ ตกค้าง ติดตั้ง 4 1 5
ปวส.2ชฟ ตกค้าง เครื่องกล 1 0 1
ปวส.2ชฟ ตกค้างติดตั้งทวิ 0 0 0
รวม ปวส.ชฟ. 154 5 159
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.1ชอ1 อิเล็กอุตฯ 35 2 37
ปวส.2ชอ.1 อิเล็กอุตฯ 33 3 36
ปวส.2ชอ2 อิเล็กอุตฯ 20 0 56
ปวส.2 ชอ.อุต ตกค้าง 4 0 4
ปวส.2ชอ.ระบบโทรฯตกค้าง 1 0 1
รวม ปวส.ชอ. 93 5 98
สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง ปวส.1ชส.1 45 0 45
ปวส.2ชส.1 38 1
39
ปวส.2ชสตกค้าง 3 0 3
รวม ปวส.ชส. 86 1 87
สาขางานเทคนิคสถาปัตย์ฯ ปวส.1ชถ1 4 6 10
ปวส.2ชถ.1 12 1 13
ปวส.2ชถ.ตกค้าง 0 1 1
รวม ปวส.ชถ 16 8 24
                สาขางาน           ห้อง จำนวน นศ.   รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส1ทส1 22 1 23
ปวส1ทส2 20 10 53
ปวส.2ทส1 10 14 24
ปวส.2ทส.ตกค้าง 0 2 2
รวม ปวส.ทส. 52 27 79
สาขางานเทคโนโลยียางฯ ปวส.1ทย1 15 6 21
ปวส.2ทย1 18 6 24
.ปวส.2ทย.ตกค้าง 4 0 4
รวม ปวส. ทย. 37 12 49
รวม ปวส.ทั้งหมด 793 58 851
รวม นศ.ทั้งหมด 3059 196 3255
รวมนักศึกษา ระดับ ปวช. 1                      1034                     คน  
  ระดับ ปวช. 2   647                    คน  
  ระดับ ปวช. 3   549                    คน  
  ระดับ ปวส.1   440                    คน  
  ระดับ ปวส.2   360                    คน  
  ตกค้าง ปวช.   174                    คน  
  ตกค้าง ปวส.   51                    คน  
  รวม ทั้งหมด   3255                    คน  
           
  ปวช.1      26      ห้อง    เทียบโอนฯ 17/09/59
  ปวช.2      25      ห้อง    ชย.             5   คน
  ปวช.3      25      ห้อง    ชฟ.กำลัง    13   คน
  ปวส.1      16      ห้อง    ชฟ.ควบคุม  14   คน
  ปวส.2      15      ห้อง       ชส.            15   คน
  รวม          107     ห้อง    รวม            47   คน
           
           
  ปริญญาตรี ปี 1        
  ทล.บ. ชอ   26   คน        
  ทล.บ.ชย.   40   คน        
  ทล.บ.ชฟ.  18    คน        
  ทล.บ. ทย. 24   คน รวม 108      คน    
           
  ปริญญาตรี ปี 2        
  ทล.บ. ชอ   19   คน        
  ทล.บ.ชย.   24   คน        
  ทล.บ.ชฟ.  19    คน        
  ทล.บ. ทย. 15   คน รวม 77      คน    

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

moe
vec

v cop

rms2011 logo

smis

 

banner-sru-200-90.jpg