043107
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15
217
686
40680
5536
6102
43107

IP คุณ: 54.224.180.131
เวลา : 2017-06-28 01:44:16

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ที่ตั้ง 143 ถนนดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี www.srtc.ac.th : 

ประชาสัมพันธ์

กำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ฉบับเผยแพร่)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๒


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการวัดความสามารถทางวิชาชีพเพื่อคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการวัดความสามารถทางวิชาชีพเพื่อคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการวัดความสามารถทางวิชาชีพเพื่อคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับปริญญาตรี (ทลบ.) 


แบบฟอร์มวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๖ มิ.ย. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางวัสดุ (หนังสือเรียน) (๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกัด CNC แบบเปลี่ยน Tool อัตโนมัติ และโปรแกรม CAD - CAM ๕ axis พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (๑ ก.พ. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ราคากลางโครงการกล้องสำรวจ แบบประมวลผล TATAL STATION ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๒๖ ม.ค. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๒๕ ม.ค. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกัด CNC แบบเปลี่ยน Tool อัตโนมัติ และโปรแกรม CAD - CAM ๕ axis พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (๕ ม.ค. ๒๕๖๐)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะ

สเปก


ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

moe
vec

v cop

rms2011 logo

smis