111312
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
18
523
1574
107126
12389
11021
111312

IP คุณ: 54.224.100.134
เวลา : 2018-04-20 02:36:21

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ที่ตั้ง 143 ถนนดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี www.srtc.ac.th : 

ประชาสัมพันธ์

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการวัดความสามารถทางวิชาชีพเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ปวช.) 


 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการวัดความสามารถทางวิชาชีพเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการวัดความสามารถทางวิชาชีพเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับปริญญาตรี (ทลบ.) 


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ปวช.ทวิภาคี)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ทวิภาคี)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับปริญญาตรี (ทลบ.) 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดวันวัดความถนัดทางวิชาชีพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เฉพาะนักศึกษาที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวิชา โครงการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐)


รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ฉบับเผยแพร่)


แบบฟอร์มวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน


แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน วิชา การเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurship)


เอกสารประกอบการสอน วิชา การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล


เอกสารประกอบการสอน วิชา การพัฒนาระบบฐานข้อมูล


เอกสารประกอบการสอน วิชา งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1


โครงงานวิทยาศาสตร์ การพัฒนาสมบัติของหนังเทียมจากยางพาราเสริมใยวัสดุจากธรรมชาติ


โครงงานวิทยาศาสตร์ ศึกษาผลการใช้สารช่วยย้อมร่วมกับสารเคลือบผ้านาโนซิงค์ออกไซด์และเทฟลอนที่มีผลต่อผ้าย้อมสีจากเปลือกมะพร้าว 


โครงงานวิทยาศาสตร์  การศึกษาสมบัติของอิฐบล็อกประสานจากเศษแก้ว


ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร (งบอุทกภัยน้ำท่วม) ๑. ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว(สำนักงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว) ๒. ปรับปรุงอาคารเรียนปฏิบัติการ ๔ ชั้น (อาคาร ๗ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม) ๓. ปรับปรุงงานสีและซ่อมแซมประตูอาคารแฟลตที่พักอาศัย ๒๖ ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๙ มี.ค. ๒๕๖๑)


ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๗ มี.ค. ๒๕๖๑)


ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร (งบอุทกภัยน้ำท่วม) ๑. ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว(สำนักงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนว) ๒. ปรับปรุงอาคารเรียนปฏิบัติการ ๔ ชั้น (อาคาร ๗ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม) ๓. ปรับปรุงงานสีและซ่อมแซมประตูอาคารแฟลตที่พักอาศัย ๒๖ ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑)


ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑)


ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑)


ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๓๐ ม.ค. ๒๕๖๑)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑)


 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

moe
vec

v cop

rms2011 logo

smis

 

banner-sru-200-90.jpg