สถิติผู้เข้าชม

วันนี้วันนี้86
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้124
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้562
เดือนนี้เดือนนี้8445
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด56010

Login Form

..::วิทยาลัยเทคนิค สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี


 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

            ระดับ ปวช. (ประกาศผล ๓ เม.ย. ๒๕๕๗) 

            ระดับ ปวส. (ประกาศผล ๓ เม.ย. ๒๕๕๗)           

            ระดับ ปริญาตรี (ประกาศผล ๓ เม.ย. ๒๕๕๗) 


 

ประกาศ :: กำหนดวันสอบสอบวัดแววเพื่อศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

              ปวช. : ๑ เม.ย. ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

              ปวส. และ ปริญญาตรี ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๗ ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์วิทยาลัย หรือ เว็บไซด์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี www.srtc.ac.th หรือ เว็บไซด์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้๑ www.veis1.go.th

           ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ          

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับ ปวช.

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับ ปวส.

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับ ปริญาตรี


ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑  เรื่อง  การเลือกกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบันและครูหรือคณาจารย์ประจำ {๒๐ ก.พ. ๒๕๕๗}


 

 

  ดาวน์โหลด   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง 2556


 แบบฟอร์มการจัดประมวลการสอนระดับ ปริญญาตรี ๒๕๕๖ 

  เอกสารและแบบฟอร์มการจัดประมวลการสอนระดับ ปริญญาตรี ๒๕๕๖ 

  คู่มือและเอกสารการจัดทำโครงการ 2-56

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม และข้อมูลต่างๆ อชท.๕๖ 

  รายงานการประเมินตนเอง ๒๕๕๕ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
 

ประกาศเรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์วงจรไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ    [๑๑-๐๒-๕๗]

ประกาศเรื่อง สอบราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทัศนศึกษาใหม่ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๑ รายการ    [๒๓-๐๑-๕๗]


ประกาศเรื่อง ยกเลิกสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๑ รายการ    [๑๕-๐๑-๕๗]

ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๓ รายการ   [๒๐-๐๙-๕๖]

ประกาศเรื่อง จัดซื้อนังสือเรียนเสริม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑๘ รายการ ๙,๕๗๖ เล่ม  [๑๙-๐๙-๕๖]

ประกาศเรื่อง จัดซื้อนังสือเรียนเสริม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑๔ รายการ ๔,๗๗๔ เล่ม  [๑๙-๐๙-๕๖]

  ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตราฐาน มัลติมีเดียภาพและเสียง จำนวน 1 รายการ [๑๒-๐๗-๕๖]

  ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม จำนวน 1 รายการ [๑๑-๐๗-๕๖]

ข่าวด่วน...สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

ข่าวการศึกษา

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวกีฬา