สถิติผู้เข้าชม

วันนี้วันนี้29
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้122
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้692
เดือนนี้เดือนนี้1804
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด79885

Login Form

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Refernce : TOR ) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพิเศษสอนชาวต่างชาติ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗  (นักศึกษาภาคปกติ)

 ดาวน์โหลด  แบบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 

 

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร (ครั้งที่ ๒) [๑๒-๑๒-๕๗]

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร [๓-๑๒-๕๗]

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร [๒๘-๑๑-๕๗]

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี   เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์การศึกษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  [๑๓-๑๑-๕๗]

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี   เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฝึกฯแผนกช่างไฟฟ้า จำนวน ๕๗ รายการ  [๑๑-๑๑-๕๗]

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี   เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฝึกฯแผนกช่างไฟฟ้า จำนวน ๒๑ รายการ  [๑๑-๑๑-๕๗]

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฝึกฯแผนกช่างเชื่อม จำนวน ๕๕ รายการ [๖-๑๑-๕๗]

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี   เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษาแบบมัลติมีเดียด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์  [๑๐-๐๙-๕๗]

   

ดร.ประชาคม   จันทรชิต

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน

การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 

ข่าวการศึกษา

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวกีฬา