67-07-08-02 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานทางการศึกษากรณีขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ

 

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

                  ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานทางการศึกษากรณีขอเลิกกิจการโรงเรียนในระบบของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมีนางสมฤดี ฉิมมุสิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน และคณะกรรมการ

                  ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี