67 03 11 03

  วันที่ 7 กรกฎาคม 2567

    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดี และร่วมฝึกซ้อมแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในการฝึกซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 โดยมีนายสัญญา ชูช่วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม