67 03 11 03

 วันที่ 11 มิถุนายน 2567

    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ การลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมธงธน สิทธิคุณ ตึกสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม