67 03 11 03

 วันที่ 10 มิถุนายน 2567

    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ และรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม