67 03 11 03

 วันที่ 10 มิถุนายน 2567

    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ให้โอวาท อวยชัยให้พร และมอบขวัญกำลังใจให้แก่ ทีมประกวด
เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟด้วยโอ่งดินโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น(local wisdom)
นักประดิษฐ์
    1.นายมนู โกกะพันธ์
    2.นายอิสระ ปานุวงค์
อาจารย์​ผู้​ควบคุม​ทีม
    1.ดร.นายธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ
    2.นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน
และ เครื่องวัดปริมาณการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัด
นักประดิษฐ์
    1.นายกันตภณ ศรอินทร์
อาจารย์​ผู้​ควบคุม​ทีม
    1.ดร.นายธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ
    2.นายสุริยา สามแก้ว
เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน
“The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024”
การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม