67 03 11 03

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เข้าตรวจสอบสถานที่จอดจักรยานยนต์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนตัวมาเรียน
ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เล็งเห็นถึงปัญหาของการจอดรถที่มีจำนวนจำกัด จึงหาแนวทางแก้ไข เพื่ออำนวยความสะดวก ประโยชน์สุข แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม