66 11 16 03 02   

 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 

        นายวิชิต วิเชียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาจากอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โดมอเนกประสงค์ อาคารรินทอง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม