66 11 15 01 01   

 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวรประจำสัปดาห์ของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     

        คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ และดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนนักศึกษา บริเวณประตูทางเข้าของวิทยาลัยฯ ตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม