66 11 08 02 01

 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566       

          คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ และดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนนักศึกษา บริเวณประตูทางเข้าของวิทยาลัยฯ ตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้มี นายธรรมสิงห์ เทพเลื่อน ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าพบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา และนายสมปราชญ์ ชัยสุตานนท์ หัวหน้างานปกครอง กล่าวพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา เรื่อง การแต่งกาย ณ โดมอเนกประสงค์ อาคารรินทอง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม