399574562 2658358664341402 6563397973286110970 n399654863 2658362574341011 8849610581773494641 n

 

 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566

          วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรฯ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ อาคารรินทอง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
     
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 1
รูปภาพกิจกรรมเพื่มเติม 2