banner กิจกรรมวิทยาลัย

66 11 01 03 ประเมินองค์การ
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 31 01 นวัตกรรมสังคม
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 31 02 หน้าแถาว
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 30 01
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 29 01 ชักพระ
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 26 05 ประชุม
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 26 03 มอบเงิน
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 25 26 ประชุมจังหวัด
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 26 02 หน้าแถว
อ่านเพิ่มเติม...
66 10 26 04 ชอ
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 25 01 หน้าแถว
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 24 03 ตรวจอาคาร 10
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 24 02 แสดงความยินดี
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 24 01 เปิดภาคเรียน
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 23 วางพวงมาลา
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 20 ประชุม อวท
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 19 02 ประชุมร้านอาหาร
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 19 03 MOU CP1
อ่านเพิ่มเติม...
66 10 19 04 แสดงความยินดี
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 19 05 ประชุม
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 19 01 แสดงความยินดี
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 18 06 ประชุมวิชาการ ทรัพ
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 18 05 ภาคี 4 ฝ่าย
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 18 02 ประชุมฝ่ายแผน
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 18 01 มอบเงิน นรjpg
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 18 03 แสดงความยินดี
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 18 04 ปฐมนิเทศ ทวิ

อ่านเพิ่มเติม...
66 10 17 01 ประชุมฝ่ายพัฒ
อ่านเพิ่มเติม...


66 10 17 02 ประชุมหนังสือ
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 16 02 ประชุม สอจjpg
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 16 03 ขอบคุณ
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 16 01 ประชุมวิจัย
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 13 01 ในหลวง ร.9อ่านเพิ่มเติม...

66 10 13 02 ในหลวง ร.9
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 12 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิวิจัย
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 11 01 ประชุมจังหวัด
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 11 02 แสดงความยินดี
อ่านเพิ่มเติม...


66 10 06 มอบกระเช้า
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 05 02 ประชุม
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 05 01 มอบกระเช้า
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 03 มอบดอกไม้ผู้ว่า
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 04 01 มอบกระเช้า
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 02 แสดงความยินดี ผอ.สุธี1
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 02 01 ตำแหน่งใหม่
อ่านเพิ่มเติม...

66 10 02 รับ ผอ. บัญชาลักษณ์1
อ่านเพิ่มเติม...

66 09 28 วันพระราชทานธงชาติไทย
อ่านเพิ่มเติม...

66 09 27 ประชุมวิทยาลัย1
อ่านเพิ่มเติม...


66 09 26 ประชุมกรรมการสถานศึกษา1
อ่านเพิ่มเติม...

66 09 25 เลี้ยง ผอ.สุธี
อ่านเพิ่มเติม...
66 09 26 อบรม1
อ่านเพิ่มเติม...

66 09 23 ผอ.รับโล่1
อ่านเพิ่มเติม...

66 09 22 รางวัลบาหลี1
อ่านเพิ่มเติม...

66 09 19 ปัจฉิมฝึกงาน1อ่านเพิ่มเติม...

2
อ่านเพิ่มเติม...

358132080 2557761121067824 290300374276808983 n 358440984 2557762207734382 8395771784859173042 n
calen วันที่ 4 กรกฎาคม 2566
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นำโดย นายสิรวิชญ์  ธนเศรษฐ์วงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการสร้าง (Build) อาชีพ "การทำพวงกุญแจจากเม็ดบีท" ภายใต้โครงการศนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It - จิตอาสา) อ่านเพิ่มเติม...