67 03 11 03

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประธานพร้อมด้วย นายสั่งพล นิตย์นรา ผู้ทรงคุณวุฒิและนายนพดล ชูสิทธิ์ หัวหน้างานบุคลากร เข้าร่วมการประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ผู้รับการประเมิน นายสัตยา หัตถิยา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนกวิชาการยาง ณ อาคารอำนวยการ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม