เขียนโดย Super User

ชก2
322609422 1770342173346821 1174343043635422810 n
324085392 735795170933896 50142849389374232 n


ประมวลภาพกิจกรรมของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ชก.1

พิธีเปิดการเเข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชา ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่33 ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

หมวด: