[งานพัสดุ] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้และปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ IOT ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)